فیتنشن | سایت مرجع تناسب اندام

آناتومی عضلات شانه

عضلات شانه از مهمترین عوامل پایدار کننده آن هستند. این عضلات سه دسته اند: عضلات سطحی، عضلات عمقی و عضلات بازو. عضلات لایه عمقی شانه عبارتند از : سینه ای کوچک یا پکتورالیس مینور زیر Read More