فیتنشن | سایت مرجع تناسب اندام

تغذیه و تمرین

تغذیه و تمرین: ارتباط بین تغذیه و ورزش چقدر مهم است؟ این تغذیه است که تعیین می کند چقدر خوب می توانید تمرین کنید، چقدر بهبود می یابید و چقدر رشد می کنید. تغذیه و Read More

انواع تمرینات ورزشی

انواع تمرینات ورزش تمرینات ورزشی به طور کل به سه روش تقسیم بندی می‌شوند. روش اول: براساس سیستم سوخت و ساز بدن (هوازی یا بی‌هوازی بودن) روش دوم: براساس میزان نیروی تولید شده بر واحد Read More