فیتنشن | سایت مرجع تناسب اندام

شاخص توده بدن

شاخص توده بدن چیست؟ شاخص توده بدنی (BMI) نسبت چربی بدن بر اساس قد و وزن است.BMI چربی بدن را مستقیماً اندازه گیری نمی کند، بلکه از یک معادله برای به دست آوردن مقدار تقریبی Read More