فیتنشن | سایت مرجع تناسب اندام

حرکات اصلاحی زانوی ضربدری

 حرکات اصلاحی زانوی ضربدری: زانوی ضربدری به علت ضعیف بودن عضلات دور کننده (آبداکتور) که در طرف خارج  لگن و ران‌ها قرار دارند، اتفاق می‌افتد. این عارضه را می‌توان با انجام ورزش‌های  خاصی اصلاح نمود. Read More