فیتنشن | سایت مرجع تناسب اندام

  آمینو اسید گلوتامین چیست؟

آمینو اسید گلوتامین چیست؟ آمینو اسید گلوتامین (Glutamine)  یکی از 20 اسید آمینه مورد نیاز بدن است، اسیدهای آمینه با هم ترکیب می شوند و انواع پروتئین را می سازند، گلوتامین فراوان ترین اسید آمینه Read More